Nhà Máy工場

Địa chỉ : Khu 1, xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ